TR _ Jang De the Kerzay

طنز

محمود نظری

جنګ دی دکرزي او اوباما


  جنګ دی دکرزي او اوباما دایې کیسه ده

ددواړو یارانو له یو بل  څخه داسې ګیله ده

 کرزي ویل توریه اوس دی بمباري هر شپه ده

جوړه کړې  دی بربادي په موږ خوارو بلاناغه ده

ددې پښتنو په  وژولو دی  ولې دومره عجله ده

 نه چې دنوک پر ځای دی سوک منډل هیله ده

***

غوږو یاد کړه موږ  په کومه کوالتي راوستې

ته بې چارچه مو دلته په کومه ګرنټي راوستې

ته مو پاچا کړ ې خو تا نه لرله د پاچا هي کله

 داتل طواف دي پيل کړ ودي درول بې حیاغله

ستا د بې کفایتي له کبله  را پورته سوه پښتانه

 هغو چې ولیدله ستا قره قلی او وريښمینه چپنه

***

توریه! دې ناتو دي دا وطن دتمرین میدان کړ

د افغان  ارزښت یې  په پخه ډبره لږ تر حیوان کړ

 هغوی وړي ، خوري  هر څه چې یې زړه غوښته

وژني هر څوک چې یې له سترګو بد وایسیده

***

چې د سولې د کولو تاته درغی زماآردر

دسولی پوخ دښمن دی کړ  دنفاق لوی مشر

د سولې د پتنګ ټوله مانجه  دي کړه جروبر

ګوډ دي کړ له قصده په افغاني سوله کې خر

دنورو دګټې لپاره دي سوله ووهله په لغته

په خپله دی د ناتو پښه کړه هلته ډیره غټه

 

***

  ناتوته سوی دی   دا وطن  ښاری ناپرسان

 پښتانه  په خپل هیواد کې دي په تاوان

داجلادان دی دلته ټوله په پلمه راغلي

که يې ښځه که یې کوم  یونارینه راغلي

هر یو یې په هیله د وژولو او  داړه راغلي

د غړو، پوډرو او پیسو په چاپه راغلي

***

 غوږودا ټوله ستا سره ستا په اوږه راغلي

ستا له بې اهلیتي څخه هغوی تر پزه  راغلي

له ډنګري دي نه منی خبره  نه خپل نه بیګانه

دا دولس کاله دي  په چشمکو نو ده  ګذاره

دناتو جنرالانوانوته ته ورکوې  ملی مډالونه

په هر بمبارد تا خپله هغو ته ورکړې جرتکونه

چې  دي اوس اخیره سوه د پاچاهي دوره

یویو وار دي د ام صبیان مرض کړې چپه

***

دلته داړي دا لیوني  سپي دی د کورو پسونه

د القاعده په نامه تیروي  دمړوافغانانو کیسونه

دا  بې پلاره بې موره ټوله حرامزاده راغلي

دافغانانو د لایف زکندن  په لیده راغلي

***

 دا له پخوا ده  اوس ولې ببر سوې غوږو

 بیا  یې په کوم نوی سیاست خبر کړې کږو

 ولې نه ده د رسیدلې استخباراتي ډالۍ؟

 بیا دی لکه چې جیبونه تش سوه د سدرۍ

***

 ناتوزموږ د سرحداتو د نخشې په جوړیده راغلې

پاک ته دسرحدي پوستو  دقوالي په خرڅیده راغلې

توریه ستا په شتون دپاک سپو راباندې حمله وکړه

 لکه چې تر منځ مو پټه زموږ پر سر معامله وکړه

ستا دوړن و اوس د انګریز و هغې هم میلمه سو

لکه چې د وسلو د لا براتوار ځای مو دلته پکه سو

***

غوږو  دا دو لس کاله مو تر وزر لاندې وساتې

اوس  لا بالاد کومي آزادي چغې نارې وهې

ما درته  راوستې یوازې په نامه ده د یموکراسي

ټوله ورځ دي مخالفین پښتانه وژنم په بمباري

***

دیموکراسي باید د خلکو ذهنیت ومني

نه چې راسي په ډم وغړپ او زور د سوټي

***

تالیدلی بادار چې وکړې په خوله د غلام

 زموږدیموکراسي یاني د بادار او مریي نظام

دغلام او بادار نظام ته وايو موږ دیموکراسي

 هر بادار خپل د خوشې نظام بولي  دیموکراسي

***

دغه ده  د یوې خوا د لیوانو سره میږې  ماتوې

د بلي خوا د شپنو سره تندی وهې او ژاړې

 

***

  غیرملي نظام تا جوړ کړ  لاد ملي وهې نارې

 مردارې هم نوکارې لوګوي هم وهې  بوغارې

دا دولس کاله کیږي چې روانه ده دا پالیسي

میلیونونه بې توله ډالرونه  هر میاشت درځي

***

ته ولي زموږ   ګاونډیانو ته څه نه وایې توریه

ته ولي دی ناتو ته نصیحت نه کوي سړیه

زموږ متل دی دوست له دوسته کوي ګیله

 دا تور  دال خوره پنجابي موږ کړو تکه تکه

**

 غوږوچې ستاسو نه سړیږي په خپل وطن زړه

د پردومه غواړه چې وسوي ستا په وطن زړه

چې خپله بې توله پیسې خپ وچپ له پردو اخلې

 مالومداره په عوض به یې  ناز   پرباڼو اخلې

***

دبن تهداب نه وو افغاني و کوږ او غربي

له افغانستان یې جوړ کړ  شرکت د سهامي

یو مو خاوره جلا کوي بل مووهي سرونه

یو مو شته  ځغلوی بل مو غلاکوي ارزښتونه

***

ستا اودواکنمو سترګې دي خړي  ډالرو ته

پورته  کله کاته سي ملی غل د مال  غلو ته

پردي دي له اوله سره  پر ځان کړه آموخته

ټوله غواړې کړې دافغان له خاوره سود پورته

چې یو وار یو څوک  په  چا سي آموخته

څه ګټه لري وروسته تسبې  ږیره او سجاده

***

توریه اوس  سمه  لاره را وښیه او چاره

د پردو د مداخلې د لاسه سوی یم بوغمه

***

غوږو  اوس چې په اوبو کې وینې خپله چاړه

 اوس دی ولي خوږیږی په دې وطن ډبره  زړه

  تا خپله ډاره ماران اتومات سترجنرالان کړ ه

چکه چوران  او ډارماران  دی پاسوالان کړه

وچو هډوکو  ستا  ټوله واکمن سپي کړي

همد ې وچو هغوی غلامان د پردي کړي

چې خپله خپل  کور په سپینه ورځ جارو کوې

څه ګیله په تیاره کې د اغیار د جارو کوې

***

 اوس  د پاکستان اردو  را واوښت پر ګوشته

 سلګونه کیلومتره مخي ته یې راغله پسته

***

ته دمځکې غاصب  افغان ته څه نسوای ویلای

  پردي غاصب ته   بلکل خوله نسوای چوله ولای

چې په ګېډه ډو‌‌ډۍ ، په ملا به دي توره سپر وي

که په ګیډه ډالر ، په نس  کې به دي غور تر وي

***

توریه موږ ته راکه  ټانګ راکټ او الوتکه

 چې له دښمنه به سپینه ورځ  لاره کړم ورکه

***

چې رانسي ملي وحدت ، امنیت اوعدالت

چې له الف تر یا دي مشران نسي  با اهلیت

  چې ټوله غله   ویده  پولیس دي بیدار   نسي

ټوله ملي خاینان دي  علني په دار نسي

 تر هغه به ونه وینې  ان رابړی یوه غولکه

 چې ورباندې وولې یوه  دانه چوغکه

***

 زموږ د دې  ضعیف   دولت  مسول ته یې توریه

 ټول  پښتانه ماته وایې ستا دلاسه کاکا  خدریه

 ستا هرې خبرې ته ما له اوله لکۍ ده ښورولې

 ستاهر جاسوس ته مي لوړه چوکۍ ده ورکړې

***

 ته یوازې زما نه د ټول جهان  یې منتبار

 له دوست او دشمنه پيسې اخلې ته چوتار

 د هرې استخباراتي کړۍ سره لرې ته تار

دغه ستادنظام د واکمنو هم دی روزګار

زموږ مرستې دي دغلو له ستونې کړې کښته

هر خر دی په وزارت کې ناست دی پر خپله کته

***

په هر قراردادکې بنده ده ستا  زلفه دیار

ناتو هم په  شتو او سړو  سړوي  دزړه نار

د ناتو د پښتون  په وهلو نه سو سوړ زړه

په بمبارد یې  سپین نه سو دا تور زړه

***

 متل دی چې ختکی له ختکي رنګ اخلي

 هغوی هم شیطانان دی له جرمه خوند اخلي

یاره  غوږوستا خپله خوله د اوبو ده ډکه

په وطن تا خپله جوړه کړې ده هر چیري شوکه

 

***

وزه   له لېوه تښتېده پر قصاب واوښته

ټولنه د القاعده تښتیده په ایساف واوښته

***

افغانستان ته   د ټولو بلا مور ستا ده ټیکه

د هر استخبارتی کړۍ دکاسې دي ده څکه

تا په واک  کړي  دي ددې وطن ټوله پمن

 چې نه یې د  ادې د زړو جیب  پریښود نه لمن

هر یو دلته  د نوک    پر ځای سوک منډي

 یو یې د دوو خرووربښې ویشلا ی نسي

 

 

***

یو وار دې زموږ ګاوندیانو ته ورکړه یو سوک

دیشم دیشم یو دوه یې را واړه  سر چپه او بوک

***

زه ولې ستا له دښمن سره ځان په جوال کې واچوم

 هغه ز ما دوستان دی خود  ځان دوري دوري کوم

 ته هر ورځ زما د دښمنانو  اډي ورپورته کوې

له هغو سره یوځای ماته  پزه توره توره کوې

په دې کارو هیڅ کله په اسره  نه پیښیږې

زموږ هغې خورې هم په موږ باد پرې کوې

له بله ګیتار غواړې درنه ورکه خپله غیچکه ده

له بله چپلاغه غواړې درنه ورکه د آبا متروکه ده

***

ناتو او موازي ډلو ټپلو یې  تر دوو سږمو کړم

دګاونډیانو  لاس وهنه لکه کرک به نارو کړم

***

 

پښتون هغه  چې د نوک جواب ور کړی په سوک

ته ولې پټوې خپله لڅه  کونه زما په  پرتوګ

***

زه  په دې نارو د اوړو پزه   ځان  ته جوړومه

ځان او ډلې ته  د راتلونکی لپاره تیشه وهمه

***

ته  بیړاچې ټوله خپله مرداري زما پر مخ مښې

زما او دوستانو په جیب دحریفانو  خولې ګنډې

***

یاره توریه خفه نسې زه ولس ته ځان پړسوم

 د سبا دپاره لکه دجال د خره پالان ګنډم

***

بهتره ده چپ سې نور  څه ونه وایې کرزیه

نارینه خپل ناموس خپله ساتي سړیه

 بیغیرته هر   ورځ سل واري نر او ښځه کیږي

ښځه یوازې دشپې میړه ته   ښځه کیږي

که ستا نظام وای په وطن مین او افعاني

هر بهرني به لکه سپي منل ستا پالیسي

 

***

له ما څخه نه سوځي د هیڅ خایین سترګه

 دناتو مشران هم زما څخه نه کوي سترګه

***

 هر خایین او دشمن  ته په خپل وخت سزا ورکوه

د هر تورې او غشي  قست  په  خپل وخت اخله

هرڅوک پټونکی دی  د خپلې نا پاکي

د میړانې نښه ده د یوه درناوي دبل سپکاوي

***

کله کله زه  ولس  په ملي لباس هم غولومه

 په ملي ورځو او جشنو کې پګړۍ په سرومه 

 هغه ورځ کله د غره کله د پيل خبرې کومه

په خپلو خریلو  بریتو هم غوړ لاسونه تیرومه

***

معلوم یې   پۀ لباسي پګړۍ دې مه وهه لاسونه

درته ښه ده هغه قره قلی او شنه  ورېښمیه چپنه

***

توریه رښتیا وایه دا دلته نهه اډې څه کوې

 څه پلان لرې ووایه تر شا د پردې څه کوې

چې دګاوند په تیرېو اوس زموږ پروا نه کوې

نن دی بیله بربادی څه وکړه چې سبا نه کوې

***

 تاسو ښه خلک یاست ستاسو سره یاري کوم

بی اجازی ځم او راځم په تاسو باداري کوم

موږکان ګران دی هلته د وسلو ارزیابي کوم

 هستوي او کیمیاوی معاینې لابراتواري کوم

***

جانکیري ویل د غوږو  ږغ له تاوده ځایه خیژي

 ما  ویل چې هوا سړه سي کله کله داسې کیږي

 ول ستا ښه سړی په افغانستان کې نه  پیدا کیږي

کله کله هر چیرې د هرمردار خوره اډي لویږي

 

د مردار خور په نس کې تل وي اوغه

د هغه په  ښوريدو د هغه سي دغدغه

***

تاسو هر ورځ ولې زما پر سر رااړوئ زما لمن

 یو ورځ مي دوست بولئ بل ورځ مي  خایین

 

***

 موږ هم ګورو هر ورځ ستا تبه ، فشار او نبض

  په هغه اساس کله  درته ایله سو کله  درته قبض

که ته رښتیا  اوس وطنپال ځان ولس ته ښيې

 باید ددې غلام   واکي لا اوس لاس پر سر سې

***

 [ ځان پړسول ]  ځان لوی ښوول ،[ ځان جوړول ] ځان دیوکار له پاره تیارول ،  [ دنوک پر ځای سوک منډل ] افراط او حرص په یو کار کې  [ ځان په جوال کې ورسره اچول ]  دچا سره په دعوی کې شریک کیدل،[ ځان دوری دوری کول ] بهانه کول،[ د بل په پر تا ګه ځان پټول ]  خپله ابرو په پردو ساتل ،[ ددوو خرو دانه نه ویشل] احمق و بی عقل،[ پزه تروه کول ] قهر کیدل ،[ تر دوو سږمو کېدل ] د قهراو غضبه ډک ،[پر اسره پیښېدل] غنیمت او مفت  شیان ، [ ځان ته تیشه وهل ] خپلې ګټې لپاره کار کول،[ خپله لمن پرسراړول ]  خپل اسرار خپله افشا کول،[سترګه له چا څخه نه سوځل ] له چا پروا نه لرل .